Under vårterminen 2023 är dessa datum viktiga.

Avslutning VT blir 31/5 för samtliga grupper. Tränande och familjer är välkomna.
Tillbaka