Under vårterminen 2019 är vissa träningar inställda.

V 22 Torsdag 30/5 helg, ingen träning Ungdom
V 23 Torsdag 6/6 helg, ingen träning Ungdom

Avslutning av vårterminen sker onsdag 5/6 med start 17.30.
Alla välkomna, tränande med anhöriga.

Tillbaka